Číslo 2 – květen 2006Číslo 4 – září 2006

Vážení přátelé našeho občasníku, milí rodiče a děti!

Další školní rok je tady. Pro naši školu i obec přinese velké změny. Začínáme se chlubit novou tělocvičnou. V říjnu zvolíte nové obecní zastupitelstvo. Rozhodnete o tom, jakým směrem se naše vesnice bude v příštích čtyřech letech ubírat. Šťastnou ruku Vám přeji už teď.
Svým žáčkům i kolegům přeji příjemnou a vstřícnou atmosféru a hodně hezkých zážitků i prožitků. Kolegům také popřávám hodně pracovního elánu a tvůrčího nadšení při tvorba našeho školního vzdělávacího programu. Budoucím středoškolákům přeji dobrou volbu nové školy, nejmenším zase rychlou aklimatizaci a trpělivost paní učitelky Jakubcové i rodičů.
V prvním čísle našeho plátku najdete v tabulce na poslední straně většinu dat týkajících se celého školního roku. Doporučuji Vám si tabulku vystřihnout a vyvěsit doma na viditelné místo, nejlépe na ledničku, kam jistě všichni stejně jako já chodíte rádi a velmi často.
Příjemné čtení Vám přeje

Mgr. Martin Bartoš
ředitel školy

Obsah:

 • Prázdninové zážitky divácké, sportovní a jiné.
 • Naše nová adoptivní dcera …
 • Další kapitolou pokračujeme v historickém přehledu událostí vážných i nevážných:
 • Hodiny navíc
 • Plánované kroužky ve školním roce 2006/2007:
 • Nová pravidla silničního provozu
 • Důležité informace ze školního a klasifikačního řádu naší školy.
 • Drobné informace z provozu školy:
 • Plánujeme
 • Informace pro rodiče – prázdniny, volna, třídní schůzky:
 • Běh Olympijského dne
 • Literární okýnko
 • Poděkování
 • Číslo 2 – květen 2006Číslo 3 – červen 2006

  Vážení přátelé našeho občasníku, milí rodiče a děti!

  Opět se podařilo mně a naší technice Vás trochu pomýlit. U jedné tištěné série došlo mou vinou k záměně druhé a třetí strany, na obsahu se nic nezměnilo. Doufám, že Vás chybička příjemně pobavila. A teď již aktuálně: školní rok dospěl ke konci. Jak jste mohli sami vidět (a mrzí nás velice, že Vás nepřišlo více), výstavba nové tělocvičny je v plném proudu a Lánov se konečně dočká důstojného sportovního stánku. V pátek 30. června dostávají děti vysvědčení a mají před sebou dva měsíce zaslouženého volna. Stejně tak moje kolegyně i moji kolegové, kteří ovšem kromě relaxace a odpočinku mají před sebou úkol pracovat na vytvoření vlastního školního vzdělávacího programu. Přeji všem hezkou dovolenou a krásné letní zážitky.  Mgr. Martin Bartoš
  ředitel školy

  Obsah:

 • Nashle, deváťáci …
 • Michal Hanuš na pražském jaru
 • V následující tabulce Vám přinášíme další střípky z historie obce:
 • Oslava Dne dětí v MŠ
 • Nová pravidla silničního provozu
 • Umíme stolovat?
 • Krakonošovi potomci podruhé.
 • Atletické trojutkání ve Szklarske Porebe.
 • Literární okýnko
 • Jednání školské rady
 • Důležité informace k začátku příštího školního roku
 • 60 let lánovské tělovýchovné jednoty – poděkování.
 • A nakonec něco ze žákovských a učitelských perliček:
 • Číslo 2 – květen 2006Číslo 2– květen 2006

  Vážení přátelé našeho občasníku, milí rodiče a děti!

  Chybička se vloudí a tak se mi podařilo Vás v minulém čísle pěkně zmást. Ne, nedostali jste do ruky rok staré číslo, jak byste mohli usoudit podle letopočtu pod názvem našeho plátku. Píše se opravdu rok 2006, bohužel, jsme zase o jeden rok starší a blíž konci. Hezké počteníčko přeje

   
  Mgr. Martin Bartoš
  ředitel školy

  Obsah:

 • Akce ,,Babičko, namaluj mi vajíčko.“
 • Výsledky průzkumu mezi lánovskými dětmi
 • Třetí kapitolou pokračujeme v našem historickém přehledu událostí vážných i nevážných z dějin obce:
 • Lyžařský výcvik II
 • Školní vzdělávací program neboli ŠVP
 • Projekt Krkonoše vnější a vnitřní
 • Vystoupení mentálně postižených dětí ve Vrchlabí
 • Vybrali jsme pro Vás ze žákovských perliček:
 • Zpráva ze druhého jednání školské rady
 • Literární okýnko
 • Mc Donald Cup
 • Coca Cola Cup
 • Volejbal – okresní kolo
 • Úklid na Bieneru neboli Bíně
 • Výstava KAREL IV – CÍSAŘ Z BOŽÍ MILOSTI
 • Číslo 1 – únor 2006Číslo 1– únor 2006

  Vážení přátelé našeho občasníku, milí rodiče a děti!

  Čas letí a Vy dostáváte do ruky první číslo již čtvrtého ročníku našeho plátku. Náš časopis považujeme za důležitý prostředek k pravidelné informovanosti lánovské rodičovské i ostatní veřejnosti o dění ve škole i okolo ní.

  V letošním roce plánujeme vydat opět celkem šest čísel v únoru, dubnu, červnu, září, říjnu a prosinci. Pravidelně se budete setkávat se seriálem z historie naší obce, zajímavými rozhovory i fotografiemi. Informovat vás budeme také o činnosti nově ustavené Školské rady. Doufáme, že si v každém čísle najdete něco, co Vás potěší a pohladí na duši nebo vyburcuje k nějaké aktivitě. Příjemný rok 2006 Vám čtenářům přeje jménem Základní školy v Lánově


  Mgr. Martin Bartoš
  ředitel školy

  Obsah:

 • Lyžařský výcvik
 • Tělocvična - fámy a skutečnost
 • Vendula Ničová - výstava
 • Školská rada
 • Druhou kapitolou pokračujeme v našem historickém přehledu událostí vážných i nevážných z dějin obce:
 • Lyžařské přebory školy na Špičce
 • Povídka Boj nad pouští Hadakar - Pavel Kolman, 5. třída
 • Z časopisu Krakonoš Krakonošových dětí jsem pro Vás tentokrát vybral článek Katky Marečkové:
 • Vánoční koledování s Michalem Hanušem
 • Místní kolo ZUČ
 • Zápis do první třídy
 • Dotazníky:
 • Literární okýnko
 • Číslo 6 – prosinec 2005Číslo 6– prosinec 2005

  Vážení přátelé našeho občasníku, milí rodiče a děti!

  Dostává se Vám do ruky poslední číslo našeho občasníku. Nastal čas vánoční, čas klidu a míru, konec roku, období bilancovaní a tajných přání. Zejména pro děti nechť je alespoň tato doba plná lásky a porozumění. Zapomeňme na chvíli na všední starosti i záležitosti a ponořme se naplno do oslav narození Krista Pána. Oprašme nádherné tradice našich předků a nezapomeňme je naučit naše potomky. Zazpívejme si společně koledy doma, u obecního vánočního stromku nebo v dolnolánovském svatostánku Svatého Jakuba. Do kostela jste srdečně zváni na středu jedenadvacátého prosince na desátou hodinu dopolední. Zpívat budeme společně se svými žáky a pokud máte čas, uvítáme Vás všechny velmi rádi.


  Veselé Vánoce i úspěšný a pohodový rok 2006 Vám přeje

  Mgr. Martin Bartoš
  ředitel školy

  Obsah:

 • Tělocvična
 • Úrazy, úrazy…
 • Martinský průvod potřetí
 • Hra na zelenou aneb slavné vítězství lánovských děvčat v zámeckém parku v Horním Maršově
 • Jubilejní číslo
 • Naše zdravá a mladá konkurence aneb časopis KRAKONOŠ
 • Literární okýnko
 • Afrika
 • Naše bruslení
 • Testování devátých tříd CERMAT
 • Vánoční výzdoba
 • Číslo 5 – listopad 2005Číslo 5– listopad 2005

  Tajný výlet 4. a 5. třídy.

  Vedení školy rozhodlo, že 4. a 5. třídu pošle na tajný výlet. Ten se uskutečnil v úterý 6. září.
  U školy byli všichni nervózní. Kam půjdeme? Bude to daleko? Než jsme vyrazili, Ríša Chrudimský rozesmál celou partu. Jeho maska uprchlého šílence neměla chybu. Byla to švanda.

  Vyrazili jsme za deset minut osm. Cesta vedla na sever, to je na Horní Lánov. Prošli jsme lomem a dál pokračovali po asfaltové cestě. Po chvíli jsme odbočili na lesní cestu. Tam dostal každý za úkol nasbírat dřevo na oheň. Nedokázal nás zastavit ani slušně velký brod. Po překonání brodu č.2 jsme spatřili náš cíl: T.O. NA BRODĚ.

  Nalámali jsme dřevo a paní učitelky zapálily oheň. Opekli jsme buřty. Několik odvážných si trouflo zahrát krátké divadlo. Po něm 4. třída pracovala s kompasem a my páťáci měli cvičení o první pomoci. Nakonec jsme po sobě uklidili a šli domů.
  Šlo se na jih a to je směr na školní jídelnu. Po obědě jsme se rozloučili a vydali se domů.

  Pavel Kolman, 5. třída

  Mgr. Martin Bartoš
  ředitel školy

  Obsah:

 • Chorvatsko 2005 - cesta
 • Chorvatsko 2005 – dezorientovaný velitel
 • Chorvatsko 2005 – nechť žije ekologie
 • Chorvatsko 2005 – Zadarské varhany
 • Chorvatsko 2005 – Ninské bahno
 • Chorvatsko 2005 – Nin
 • Chorvatsko 2005. Sektor A, sektor B.
 • Chorvatsko 2005 - Kudlanka nábožná
 • Pro dávné maturanty
 • Safina Nakiwu
 • Ze školních statistik
 • Sám sebou v Dolním Dvoře
 • Literární okýnko
 • O hornolánovské hospodě
 • Lidé či zvířata?
 • Číslo 4 – září 2005Číslo 4– září 2005

  Smutné zahájení
  Milý čtenáři, nezlob se, nemohu začít jinak než zprávou neveselou. Všechny hezké zážitky prázdnin mi zkalil náhlý a nečekaný odchod kolegy a kamaráda. Naše řady opustil Bohumil Vaňouček. Rodák z Lomnice nad Popelkou, který většinu svého života prožil ve Vrchlabí a jehož jméno je od roku 1973 pevně spjato s lánovskou základní školou. Do Lánova přišel po krátkém působení na školách v Bernarticích a Poříčí u Trutnova.

  Skromný, pracovitý, nenápadný kolega, který celý život pracoval pro mládež a jehož koníčky byly krátkovlné vysílání a počítače. Vedle učení vykonával také více než deset let funkci zástupce ředitele školy. Velmi aktivně se podílel na výstavbě nové školní budovy v osmdesátých letech a hlavně jeho zásluhou vznikla před šesti lety počítačová učebna. Opustil nás po krátké těžké nemoci ve středu 13. července a donutil nás svým předčasným vzdálením se z tohoto světa zamyslet se nad smyslem života, nad významem lidské existence…

  Bohouši, děkujeme!

  Mgr. Martin Bartoš
  ředitel školy

  Obsah:

 • Olympijský den
 • Kompetence naposledy
 • Chorvatsko podruhé
 • Tři pověsti o lánovském znaku
 • Nabídka pro žáky ve volném čase
 • Přání do nového školního roku
 • Třídní učitelé:
 • Tento způsob prázdnin zdá se mi…
 • Z vnitřního řádu školy
 • Literární okýnko
 • Z Murphyho zákonů pro předškoláky:
 • Loučení ...
 • Číslo 3 – červenec 2005Číslo 3 – červenec 2005

  Milí přátelé našeho občasníku!
  Další školní rok dospěl ke svému konci. Ke konci pro některé velmi úspěšnému, pro jiné méně. Dvacet osm dívek a chlapců se s naší školou loučí. Přejme si, aby se na svých nových působištích neztratili a aby nedělali ostudu sobě, svým rodičům, škole a obci.

  Eva Hájková, Petra Hanušová, Pavlína Jančulová, Andrea Klikarová, Lucie Kopecká, Michaela Lemberková, Andrea Machalická, Lenka Šafaříková, Veronika Šarounová, Pavlína Škaldová, Andrea Vejnarová, Adriana Voroninová, Marek Čermák, Jan Dvořák, Lukáš Hájek, Martin Hájek, Martin Kuřík, Tomáš Kynský, Jiří Mikule, Jan Novák, Lukáš Novotný, Přemysl Plecháč, Oldřich Polášek, Vít Pucher, Milan Šustek, Filip Těhník, Stanislav Tryzna, Marek Zvirotský. Jména našich deváťáků, o kterých chceme v budoucnu slýchat jen samé dobré zprávy. Záleží jen na nich samých, jaký bude jejich další život. Nechť všechna rozhodnutí, která učiní, jsou ta pravá!

  Mgr. Martin Bartoš
  ředitel školy

  Obsah:

 • Mc Donald Cup podruhé…
 • Mc Donald Cup potřetí…
 • Koncert - Trio Piacente
 • Školní rok v MŠ v Horním Lánově
 • Vyúčtování záloh na stravování
 • Školní vzdělávací program a jeho kompetence počtvrté
 • Literární okýnko
 • Příběh medového medvídka
 • Česko - polská akce Krakonošovi potomci
 • Výprava do polské školy
 • Informace pro rodiče - školné
 • Bezpečnost dětí o prázdninách
 • Číslo 2 – květen 2005Číslo 2 – květen 2005

  Úvodní slovo:
  Dostává se Vám do ruky druhé číslo našeho plátku. Před šedesáti lety 8. května 1945 skončila 2. světová válka. Pro naši obec znamenalo období od května roku 1945 tragickou změnu, která v šestisetpadesátileté historii obce nemá obdoby. Původní obyvatelé museli odejít, ať už byl jejich vztah k České republice jakýkoliv (odešli i němečtí komunisté, sociální demokraté, Židé, zkrátka všichni, kteří se v roce 1930 přihlásili k německé národnosti). Vystěhováni byli i lidé, kteří prožili válku v koncentračních táborech. Kromě jiného přišli o veškerý nemovitý majetek. Ačkoliv ke komunistickému převratu došlo až o tři roky později v roce 1948, v Lánově a v celém vrchlabském okrese vládla Komunistická strana Československa od května 1945 prostřednictvím lidí v nejvyšších funkcích. Vedla nás způsobem, který naši zemi vedl do hospodářského a mravního pekla. Z hospodářského jsme se vymanili před patnácti lety, z mravního nám to ještě nějaký pátek potrvá..


  Mgr. Martin Bartoš
  ředitel školy

  Obsah:

 • Přemnoho pocitů
 • Den Země
 • Hudební rozjímání
 • Krakonošův pohár
 • Coca-Cola Cup
 • Školní vzdělávací program a jeho kompetence potřetí
 • Krakonošovi potomci
 • Zdařilé akce v MŠ v Prostředním Lánově ve škol. roce 2004-2005
 • Literární okýnko
 • Mc Donald Cup
 • Zapište si do svých diářů:
 • Výlet na běžkách
 • Číslo 1 – únor 2005Číslo 1 – únor 2005

  Úvodní slovo:
  Milí přátelé našeho občasníku! Držíte v ruce první číslo třetího ročníku, celkově již třinácté číslo. Doufejme, že nebude nešťastným. I pro letošní kalendářní rok zachováme formu, na jakou jste zvyklí. Plánujeme vydat opět šest řádných čísel a jedno výroční, které chceme cele věnovat historii naší obce, která letos slaví 650 let své písemné existence. Příjemné počtení přeje Martin Bartoš, ředitel ZŠ Lánov.


  Mgr. Martin Bartoš
  ředitel školy

  Obsah:

 • Otevření sálu v Horním Lánově
 • Ekologická stopa
 • Chorvatsko 2005
 • Milí zlodějíčci
 • Krakonošovi potomci
 • Střípky z historie obce
 • Divadelní představení - Klicperovo divadlo v Hradci Králové
 • Školní vzdělávací program a jeho kompetence potřetí
 • Kdo nekouří je IN
 • Opeřenci na krmítku
 • Žákovské perličky
 • Místní a okrskové kolo soutěže ve zpěvu a recitaci
 • Literární okýnko
 • Lyžařské závody
 • Číslo 6 – prosinec 2004Číslo 6 – prosinec 2004

  Vánoční slovíčko:
  Rok utekl jako voda, Vánoce jsou zase tady. Nám dospělým (alespoň tedy mně) přinášejí spíše stres a starosti z obstarávání dárků, přípravy štědrovečerní tabule, ze všech restů, které se na konci roku pokoušíme dohnat. Pokusme se změnit svůj přístup a svátky vánoční si vychutnat se svou rodinou, se svými blízkými. Nezapomeňme na krásné české vánoční tradice a učme je svoje děti i známé.

  Náš občasník má za sebou už dvanáct pokračování. I v příštím roce se pokusíme připravit pro Vás šest pokračování. A zkusíme Vás překvapit některými novinkami. Kromě tištěné černobílé podoby našeho plátku, kterou budete nadále dostávat prostřednictvím svých dětí, si ho můžete objednat i v elektronické podobě. Rádi Vám ho zašleme na Vaší e-mailovou adresu v originální barevné variantě. Některé naše články najdete i na obecních webových stránkách www.lanov.cz a na regionálním informačním serveru www.ergis.cz.

  Přeji Vám příjemné sváteční počtení, dětem hodně milých dárků pod vánočním stromečkem, dospělým zase radost z radosti svých dětí. Do nového roku 2005 vykročte tou správnou nohou a uchovejte si zdraví tělesné i duševní. Za naší základní školu Vás zdraví Martin Bartoš.

  Mgr. Martin Bartoš
  ředitel školy

  Obsah:

   

  Číslo 5 – říjen 2004Číslo 5 – říjen 2004

  Úvodní slovo:
  28. říjen slavíme jako státní svátek, Den vzniku samostatného československého státu. Z dějepisu víme, že se tak událo v roce 1918 na konci první světové války. Do té doby jsme byli malou součástí evropské velmoci, s nezávislostí jsme mnohé ztratili a málo získali.

  U zrodu státního útvaru stál náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Malou součástí nové republiky se stala i vesnička Lánov. Ač se německy mluvícím občanům Lánova asi mnohé věci nelíbily (čeština na úřadech, školách), Masaryk byl dle zápisů v kronikách považován i u nás v tehdy německé škole povinně za postavu veskrze kladnou.

  Kolo dějin se dozadu otočit nedá. Historie československého státu skončila prvního ledna 1993. Československo tedy existovalo přesně 75 let a dva měsíce. Ve vztahu k dějinám lidstva nepatrný časový zlomek.

  Mgr. Martin Bartoš
  ředitel školy

  Obsah:

 • Chorvatsko 2004
 • Příhody chorvatské
 • Harrachov, Paseky
 • Policejní stát?!
 • Sám sebou – seminář pro 4. a 5. třídu
 • První zasedání žákovského parlamentu
 • Literární okýnko
 • Školní vzdělávací program
 • Informace pro žáky, rodiče i veřejnost
 • Číslo 4 - září 2004Číslo 4 – září 2004

  Milí žáci, vážení rodiče a přátelé naší školy!

  Čtvrté číslo našeho občasníku Vám poslouží zejména jako zdroj cenných informací o průběhu školního roku 2004-05. Jako přílohu opět přidáváme kompletní znění vnitřního řádu naší instituce. Je určen zejména pro Vás, rodiče žáků základní školy. Seznamte se s ním a ponechte si ho k dispozici po celý školní rok.

  Milí žáci, přeji vám pro celý školní rok jen úspěchy a pěkné známky. Dělejte radost svým rodičům, babičkám i dědečkům a také nám učitelům! Tím, že budete chodit do školy připraveni a včas, že budete zdvořilí k dospělým a kamarádští a snášenliví ke svým spolužákům. Žákům deváté třídy přeji co nejlepší volbu při výběru budoucí školy a hodně štěstí u přijímacích zkoušek. Žáky osmé třídy přátelsky upozorňuji, že pololetní i výroční vysvědčení je součástí přihlášky na střední školu, takže je nadmíru důležité. Prvňáčkům slibuji hodnou paní učitelku a příjemné a podnětné prostředí.

  Milé děti v mateřských školkách, prožijte krásný a bezstarostný rok v hrách a zábavných činnostech, buďte hodné na své paní učitelky tak, jako ony budou hodné na vás!

  Všem žákům, kolegům, rodičům a ostatním čtenářům přeji hodně zdraví, dospělým také hodně trpělivosti a shovívavosti při péči o potomstvo.

  Mgr. Martin Bartoš
  ředitel školy

  Obsah:

 • Dojíždění na kole do areálu školy
 • Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu
 • Škola před stoletím
 • Víte, že…
 • Žákovské jízdné platí od 1.září!!!
 • Literární okýnko
 • Chuťovka na závěr léta - špagety se studenou rajčatovou omáčkou
 • Lánovské informační centrum
 • Učebna pod širým nebem, hřiště s umělou trávou
 • Sám sebou v 1. pololetí
 • Organizace školního roku, prázdniny, svátky, třídní schůzky, přestávky ve vyučování, telefonní čísla
 • Číslo 3 – červen 2004Číslo 3 – červen 2004

  Milí žáci, vážení rodiče a přátelé naší školy!

  Další školní rok se nachýlil ke svému konci, pro žáky deváté třídy končí období dětství, rozcházejí se z naší obce do světa. Můžeme jen doufat, že vše, co se v naší škole naučili, dokáží dobře uplatnit v přípravě na budoucí profesi. Všem ze srdce přeji, aby se jim dařilo a aby se splnila většina jejich tužeb a přání. Zároveň doufám, že na lánovskou školu ani obec nezapomenou a že se sem ze světa budou často vracet.

  Mgr. Martin Bartoš
  ředitel školy

  Obsah:

 • Venuše a Slunce
 • Labe - ryby volají SOS, my také!
 • Výlet do Josefova
 • Sám sebou na Janově, penzión Jasná
 • Víte, že...
 • Stalinizace Dolního Lánova v roce 1952 - pěst dělnické třídy
 • Elitní letec z Dolního Lánova
 • Žákovské perličky
 • Představení na Střelnici
 • Literární okýnko
 • Jak ve školní jídelně?
 • Číslo 2 – duben 2004Číslo 2 – duben 2004 - Velikonoce

  Milí žáci, Vážení rodiče a příznivci našeho plátku!

  Jsou tu Velikonoce, nejvýznamnější církevní svátky. Nebudu se rozepisovat o tom, jak Velikonoce vznikly. Na rozdíl od Vánoc jsou svátky velikonoční v kalendáři pohyblivé. Velikonoční pondělí připadá na první pondělí po prvním jarním úplňku. Nejdříve tedy na 22. března a nejpozději na 19. duben, tedy na datum čtyři týdny vzdálené.

  Mgr. Martin Bartoš
  ředitel školy

  Obsah:

 • Základní umělecká škola ve Vrchlabí
 • Školní a okrskové kolo FUČ
 • Poslanec dolní komory parlamentu v lánovské škole
 • Ze školních perliček
 • Sjezdařský přebor školy
 • Víte, že…
 • Okresní kolo FUČ
 • Mateřské školy v Prostředním a Horním Lánově
 • Běžecký přebor školy
 • Chorvatsko 2004
 • Literární okýnko
 • Hvězdárna Úpice
 • Na vybíjené ve Vrchlabí
 • Perlička dějepisná nakonec
 • Číslo 1 – únor 2004Číslo 1 – únor 2004

  Vážení rodiče, přátelé školy, milí žáci!

  Dostává se Vám do rukou první letošní číslo našeho občasníku. Jak vidíte, zachovali jsme i pro letošek podobný styl a stejný formát našeho občasníku. Jsme rádi, že si náš plátek již po prvním roce a šesti číslech našel své příznivce. Jen nás trošku mrzí, že zatím nemáme žádného pravidelného dopisovatele a starost o obsah tak zůstává jen na nás. Přeji Vám příjemné počtení i v roce 2004.

  Mgr. Martin Bartoš
  ředitel školy

  Obsah:

 • Cesta do školy a naše zodpovědnost za děti
 • Učitelské platy a sdělovací prostředky
 • Z výroků žáků naší školy
 • Kouření
 • Sedmáci na lyžích
 • Můj příběh z lyžařského kursu
 • Běžecký závod na lyžařském kursu
 • Lyže, běžky, sjezdovky?
 • Předvánoční flétnový koncert
 • Co nesmím dělat o přestávce - vybráno z prací žáků šesté třídy
 • Kruhové objezdy
 • Žvýkačka
 • Víte, že…
 • Zápis do 1. třídy
 • Krakonošovy děti na Rýchorách
 • Kulturní nabídka KD Střelnice ve Vrchlabí
 • li >Jak jsme se učili lyžovat
 • Literární okýnko
 • Doplnění posledního čísla
 • Číslo 6 – Vánoce 2003Číslo 6 – Vánoce 2003

  Vážení rodiče a spoluobčané, milé děti!

  Poslední letošní číslo našeho občasníku završuje první rok samostatné existence našich školských zařízení. Děkujeme všem našim spolupracovníkům, dodavatelům, zejména však našemu zřizovateli obci Lánov za takřka bezproblémovou spolupráci a ochotu vždy pomoci řešit nastalé obtíže. Dětem z mateřských školek a žákům naší základní školy vinšujeme bohatou nadílku pod Vánočním stromečkem a hezké zážitky ze společných rodinných chvil. Vám dospělým držíme palce při startu do nového kalendářního roku a dovolujeme si poděkovat za přízeň, kterou nám projevujete. Veselé Vánoce a šťastny rok 2004 přejí zaměstnanci i žáci ZŠ Lánov.

  Mgr. Martin Bartoš
  ředitel školy

  Obsah:

 • Jste si jisti, zda Vaše děti chodí na obědy?
 • Opékání hadů
 • Vážení rodiče!
 • Fotbalisté dvakrát pátí
 • Víte, že...
 • Stolní tenisté zabodovali
 • Jak se staráme v MŠ o želvy
 • Trojnásobný olympijský vítěz Jan Železný
 • Celodenní kulturní akce v Praze
 • Ze žákovských prací
 • Připravujeme
 • Za kulturou do Vrchlabí
 • Výzva
 • Číslo 5 – říjen a listopad 2003Číslo 5 – říjen a listopad 2003

  Milí čtenáři!

  Letošní předposlední číslo nechť je Vám pobavením, poučením a informací zároveň. Letošní rok je pro nás nový, poprvé ho prožíváme jako samostatný právní subjekt. Mohu konstatovat, že start do nových podmínek se nám vydařil, zásluhu na tom mají nejen kolegyně a kolegové, ale také vstřícný přístup lánovské obce. Přeji Vám příjemnou druhou polovinu podzimu a dobré počtení.

  Mgr. Martin Bartoš
  ředitel školy

  Obsah:

 • Čtyři důvody, kvůli nimž jsem nestávkoval
 • Jak to bylo s husity v Lánově?
 • Atletické závody pro 1. stupeň
 • Víte, že:
 • Atletické závody ve Vrchlabí
 • Pramen Labe
 • Slunce do škol
 • Osmáci a deváťáci ve hvězdárně
 • Florian Fuhrmann
 • Kaštaňák 2003
 • Nabídka počítačových kursů
 • Pitomá otázka, čili jak se to vezme
 • Mc Donald Cup
 • Čím topíme aneb co dýcháme
 • Třeťáci u starosty
 • Číslo 4 – září 2003Číslo 4 – září 2003

  Vážení rodiče, milé děti, přátelé naší školy!

  Čtvrté číslo našeho občasníku Vám poslouží zejména jako zdroj cenných informací o průběhu školního roku 2003-04. Jako přílohu přidáváme kompletní znění vnitřního řádu naší instituce. Je určen zejména pro Vás, rodiče žáků základní školy. Seznamte se s ním a ponechte si ho k dispozici po celý školní rok.
  Milí žáci, přeji vám v letošním roce jen úspěchy a pěkné známky. Dělejte svým rodičům, rodinám a také učitelům radost! Tím, že se budete na vyučování pečlivě připravovat, že budete zdvořilí k dospělým a kamarádští a snášenliví ke svým spolužákům. Žákům deváté třídy si dovoluji popřát co nejlepší volbu při výběru budoucí školy a hodně štěstí u přijímacích zkoušek. Prvňáčkům slibuji hodnou paní učitelku a příjemné a podnětné prostředí.
  Milé děti v mateřských školkách, prožijte krásný a bezstarostný rok v hrách a zábavných činnostech, buďte hodné na své paní učitelky tak, jako ony budou hodné na vás!

  Mgr. Martin Bartoš
  ředitel školy

  Obsah:

 • Z Murphyho zákonů
 • Organizace školního roku, prázdniny, svátky, třídní schůzky
 • Dojíždění na kole do areálu školy
 • Z lánovských pověstí - O čarodějnicích v Dolním Dvoře
 • Poděkování
 • Víte, že...
 • Napsali čtvrťáci
 • Z Lánova do Vrchlabí na kole jinak
 • Z klasifikačního řádu
 • Z počátků české školy v Prostředním Lánově. Školní rok 1945/46 - vznik české školy v obci
 • Zprávy z MŠ Lánov 250
 • Pedagogický sbor školy se představuje
 • Číslo 3 – červen 2003Číslo 3 – červen 2003

  Vážení rodiče a přátelé školy,

  milí žáci! Dostává se Vám do ruky třetí číslo Lánovského občasníku, posledního v tomto školním roce. Prosím, přečtěte si ho a pozornost věnujte zejména poslední straně. Zde najdete důležité informace k příštímu školnímu roku. Číslo čtvrté, rozšířené o přílohu se školním řádem a podrobnými informacemi k organizaci školního roku 2003-2004 si budete moci přečíst na začátku září. Pěkné prázdniny, příjemnou dovolenou, krásné letní počasí a splnění všech prázdninových přání Vám přeje

  Mgr. Martin Bartoš
  ředitel školy

  Obsah:

 • Vycházející žáci
 • O dcerách lánovského vodníka
 • Jak se chováme v přírodě
 • Běh Terryho Foxe
 • Poslední zvonění Luďka Zámečníka
 • Hudební výchova a vlastivěda netradičně
 • Z historie lánovské tělovýchovy. Německý tělovýchovný spolek Eiche (Dub).
 • Lucka mistriní republiky!
 • Víte, že...
 • Výlet do Jinolic
 • Mateřská škola Prostřední Lánov
 • A co nás ještě čeká
 • Z počátku české školy v Prostředním Lánově. Školní rok 1945/46 - vznik české školy v obci
 • Informace pro rodiče na příští školní rok
 • Číslo 2 – květen 2003Číslo 2 – květen 2003

  Vážení rodiče, přátelé, milí žáci!

  Dostává se Vám do ruky druhé číslo našeho školního periodika. Opět Vás chceme informovat o dění ve škole a kolem ní. Děkujeme, že většina z Vás si první číslo Lánovského občasníku přečetla a vítáme Vaše první ohlasy a připomínky.

  Mgr. Martin Bartoš
  ředitel školy

  Obsah:

 • Co nás trápí
 • Publikace o Lánovu
 • Z lánovských pověstí - o podkově na lánovském znaku
 • Okresní kolo soutěže ZUČ
 • Recyklovaný papír
 • Exkurze
 • Jak jsme vyráběli papír
 • Výstava místních výtvarníků a dětí
 • Záleží nám na bezpečnosti našich dětí
 • Den Země netradičně
 • Vítání ptačího zpěvu
 • Pouť Svatého Michala
 • Lesní divadlo v Lánově?
 • Víte, že...
 • Jak omluvit nepřítomnost dítěte ve škole
 • Co nás ještě letos čeká?
 • Vstoupíme do Evropské unie?
 • Lánovská škola před stoletím
 • Placení obědů od září 2003
 • Číslo 1 – březen 2003

  Vážení rodiče a přátelé, milí žáci!

  Dostává se Vám do ruky časopis, jehož prostřednictvím se pokusíme Vás pravidelně vážně i nevážně informovat o dění v naší škole, našich školkách a obci Lánov. Vedle „oficiálních“ příspěvků od členů pedagogického sboru budeme zveřejňovat i práce našich žáků, Vašich dětí. Odpusťte nám počáteční nedostatky a projevte nám svou přízeň tím, že si náš občasník přečtete. Rádi zveřejníme také příspěvky z Vašich řad, které můžete posílat na naši adresu zslanov@iol.cz nebo je předávat přímo ve škole na disketě.

  Mgr. Martin Bartoš
  ředitel školy

  Obsah:

 • Právní subjektivita školy
 • Vztah obce a školy
 • Mateřská škola Prostřední Lánov
 • Mateřská škola Horní Lánov
 • Placení obědů, poplatku za MŠ, školní družinu apod.
 • Zápis do první třídy
 • Práce našich žáků
 • Úspěch Pavla Farského v literární soutěži
 • Zpívali jsme, recitovali...
 • Tři vítězství na okrskovém kole ZUČ
 • O roládu pana ředitele - závody v běhu na lyžích
 • Sjezdařské závody