Aktuality:


Vodárenská společnost

Vodárenská společnost Lánov a Obec Lánov srdečně zvou veřejnost na setkání k 25. výročí založení Vodárenské společnosti Lánov.

Podrobnosti viz. pozvánka.

  ... pozvánka (2,2 MB, PDF)

PSSZ Uffo Trutnov

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2017. Akce se konná pod záštitou hejtmana Královehradeckého kraje Jiřího Štěpána a starosty města Trutnova Ivana Adamce.

Uffo Trutnov, 13. - 14. října 2017.

  ... pozvánka (1,7 MB, PDF)

Odstávka vodovodu

Dne 14. září 2017 - čtvrtek od 8:30 do 12:00 hod.

Úsek: Prostřední Lánov za obecním úřadem, lokalita Za Ozdravovnou.

Důvod: havárie vodovodu.

Vodárenská společnost, 603 226 060, 605 265 094, 499 522 331, www.vodalanov.cz


Omezení služeb infocentra

11. - 22. 9. 2017 dovolená

11.9., 13.9., 15.9. (jen do 13:30), 18., 20. a 22. 9. zastupuje Lidmila Kučerová.


Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace na výměnu zastaralých kotlů Královehradecký kraj bude vyhlašovat další kolo kotlíkových dotací. Veškeré informace k této problematice můžete získat přímo od pracovníků oddělení
evropských grantů Královehradeckého kraje dne 25.9. 2017 v 17 hodin, ve velkém sále KD Střelnice ve Vrchlabí.

Vstup zdarma.


Taneční zábava

TJ oddíl kopané pořádá taneční zábavu, sobota 19. srpna od 20:00 hod. na hřišti v Lánově. Všichni jste srdečně zváni.

  ... pozvánka (1,2 MB, PDF)

36. Krkonošská modelářská show

Letečtí modeláři v Horní Branné Vás zvou na 20. 8. 2017 na 36. Krkonošskou modelářskou show.

Více na webu spolku ...

  ... pozvánka (292 kB, PDF)

Zastupitelstvo obce Lánov

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov dne 18. 8. 2017.

  ... pozvánka (220 kB, PDF)

Dotace na zateplení bytových domů

Podmínky dotací na zateplení bytových domů jsou v současné době velmi výhodné
Vyšší podpora, než jaká je v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP), se v tomto programovacím období (2014–2020) již nedá očekávat. Proto je důležité, aby zpozorněli všichni ti, co uvažují o zateplování či pořízení fotovoltaických kolektorů, případně o změně zdroje tepla. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) totiž zjednodušuje podmínky, zrychluje administraci a zároveň hledá další možnosti jak pomoci žadatelům získat potřebnou podporu, která od léta 2016 činí 30–40 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

  ... celý dokument (292 kB, PDF)

Volejbalový turnaj

Pozvánka na 6. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev. Turnaj proběhne v sobotu 19. srpna od 9:00 hod. na hřišti v Lánově - u fotbalového stadionu. Podrobnosti vedeny na plakátu.

  ... plakát (581 kB, PDF)

Výběrové řízení MU Hostinné

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Město Hostinné zastoupené Ing. Dagmar Sahánkovou, starostkou města vyhlašuje dne 18.07.2017 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa „domovník pro polikliniky“.

  ... výběrové řízení (239 kB, PDF)
  ... přihláška (218 kB, PDF)
  ... souhlas (204 kB, PDF)

Infocentrum Lánov

Venkovské infocentrum mikroregionu Lánov, Prostřední Lánov 39 splňuje standard služeb dle Jednotné klasifikace turistických informačních center České republiky.

  ... certifikát (788 kB, PDF)

Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy

Obec Dolní Kalná vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění veřejnou výzvu k přihlášení zájemců na pozici ekonomická pracovnice / pracovník Obce Dolní Kalná.

  ... dokument (540 kB, PDF)

Otevírací doba v týdnu 3. 7. až 7. 7.

pondělí (3. 7.):            8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
úterý (4. 7.):               8:00 – 11:30    12:30 – 15:30
středa (5. 7.):             zavřeno – státní svátek
čtvrtek (6. 7.):            zavřeno – státní svátek
pátek (7. 7.):              zavřeno – z provozních důvodů


Rozšíření TV programů

Oznamujeme uživatelům kabelové televize, že obě televizní nabídky byly rozšířeny o programy Ćeské televize v HD rozlišení - ČT 1 HD, ČT 2 HD a ČT Sport HD a program KINOSVET.

V přiloženém dokumentu je aktuální seznam vysílaných programů.

  ... seznam KTV od 20. 6. 20174 (162 kB, PDF)

Usnesení Zastupitelstva obce

Usnesení Zastupitelstva obce Lánov, konaného 14. 6. 2017.

  ... usnesení (218 kB, PDF)

Pozvánka na radu SOHL

Pozvánka na 64. jednání výkonné rady Svazku obcí Horní Labe, které se uskuteční ve čtvrtek 29.06.2017 v 8:30 hodin v zasedací místnosti v přízemí budovy Městského úřadu Hostinné.

  ... pozvánka (211 kB, PDF)

Osvědčení o úspoře

Obec Lánov obdržela od společnosti EKO-KOM osvědčení o úspoře emisí díky rozvoji a provozu třídění odpadu.

  ... dokument (412 kB, PDF)

Zastupitelstvo obce Lánov

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov dne 14. 6. 2017.

  ... pozvánka (208 kB, PDF)

Veřejná vyhláška - objízdná trasa  

Veřejná vyhláška obecné povahy stanoví přechodnou úpravu provozu na silnici I/16 - v obci Chotěvice (od křižovatky Hostinné směr Chotěvice). Více v situaci.

  ... veřejná vyhláška (6,7 MB, PDF)

Ochrana zvěře při senoseči  

Webový portál SENOSEC.CZU.CZ je komunikačním nástrojem pro nahlašování sečení ze strany zemědělců a plánování preventivní a jiných aktivit ze strany myslivců.

Více informací v letáku.

  ... leták (714 kB, PDF)

Výstup lánovských na Sněžku  

Infocentrum a Obec Lánov Vás zvou na: 13. ročník turistické akce Výstup lánovských na Sněžku, který se uskuteční v sobotu 24. června.

Prezentace a start: infocentrum v Lánově u kruháče, 6:30 - 9:00. Více v pozvánce ...

  ... pozvánka (444 kB, PDF)

Tiande  

Přednáško o tibetské, léčivé kosmetice Tiande se koná v budově infocentra ve středu 24.5. 2017 od 15:30 hod.

  ... pozvánka (1,7 MB, PDF)

Diakonie Broumov dokument vydal: Diakonie

Diakonie Broumov vyhlašuje SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ 22. - 26. 5. 2017 9.00 - 16.00. hasičárna Prostřední Lánov čp. 128.

  ... podrobné informace (400 kB, PDF)

Výběrové řížení na pozici - specialista na veřejné zakázky dokument vydal: SOHL

Svazek obcí Horní Labe zastoupený předsedkyní svazku vyhlašuje dne 20.04.2017 výběrové řízení na obsazení pracovního místa „specialista na veřejné zakázky“.

  ... výběrové řízení (499 KB, PDF)
  ... přihláška (319 KB, PDF)
  ... souhlas (308 KB, PDF)

Grantový program obce Lánov na rok 2017 dokument vydal: obec Lánov

S odkazem na novelu zákona č. 250/2000 sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vyhlašuje obec Lánov tento Grantový program na rok 2017. Zdroje pro poskytování dotací budou kryty kapitolami platného Rozpočtu Obce Lánov na rok 2017.

Grantový program pro rok 2017


Kulturní a sportovní akce
Využití volného času dětí a mládeže
Obecně prospěšné činnosti

  ... informace (360 kB, PDF)
  ... žádost o příšpěvek (14 kB, PDF)
  ... vyúčtování příspěvku (14 kB, PDF)

Kontrola kotlů dokument vydal: MÚ Vrchlabí

Kontrola kotlů na tuhá paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 až 300 kW. Provozovatel kotle výše uvedených parametrů má za povinnost do konce roku 2016 zajistit provedení kontroly technického stavu a provozu kotle.

Podrobný popis v přiloženém dokumentu.

  ... celá zpráva (35 kB, PDF)

Stravovací zařízení u ZŠ Lánov

Informace k výstavbě nového stravovacího zařízení u objektu základní školy v Lánově.

podrobnější informace pro zájemce zde ...


Roční skipas pro region Vrchlabsko

Město Vrchlabí s TJ Spartak Vrchlabí a Snowhill a.s. pro Vás připravilo "Roční skipas" pro obyvatele Vrchlabského regionu do Skiareálu Herlíkovice - Bubákov.

  ... celá informace (4,3 MB, PDF)


>> Archiv nejdůležitějších zpráv za rok 2003, 2004, 2005, 2006, 2007<<