Aktuality:Upozornění občanům – KRNAP

Dobrý den, vzhledem k vývoji počasi v posledních hodinách varuje Správa KRNAP před nebezpečím při pohybu po Krkonoších. Mokrý sníh na mnoha místech způsobil vrcholové zlomy stromů, na řadě míst jsou stromy polovyvrácené a nahrnuté. Nejvíce postižené jsou západní Krkonoše. Obdobná situace je ale po celých horách. Návštěvníkům hor doporučujeme zvážit výlety lesními porosty a nevstupovat pod zavěšené či nahrnuté stromy zatížené mokrým sněhem. Pochopitelně ani na řadě míst nebudou projeté běžecké stopy, protože nejprve musí být cesty zprůjezdněny. S ohledem na předpověď počasí může tato situace trvat i několik příštích dní.


Krkonošský Aeroklub Vrchlabí

Výcvik k získání pilotní licence pro létání na větroni.

  ... dokument (144 kB, PDF)

Jednání Zastupitelstva obce

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov dne 18. 12. 2018.

  ... dokument (297 kB, PDF)

Zpívání a jarmark  

Infocentrum a Obecní úřad Lánov Vás zvou na 10. lánovský jarmark s prodejem výrobků místních výrobců Jarmark se koná v pátek 7. 12. 2018 od 17:30 hodin v prostranství u stodoly a č. p. 51 v Prostředním Lánově a bude otevřen po celou dobu Zpívání.

24. zpívání u vánočního stromu se skupinou NaVáHuTě v pátek 7. 12. 2018 od 18:00 hodin v prostranství u stodoly a č. p. 51 v Prostředním Lánově.

  ... zpívání (384 kB, PDF)
  ... jarmark (372 kB, PDF)

Usnesení zastupitelstva  

Zastupitelstvo obce Lánov U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov, konaného dne 1.11. 2018.

  ... celý článek (906 kB, PDF)

Výstava  

„Ohlédnutí za vedením Lánova (historie – současnost)“

5. a 6. 10. 2018 (pátek, sobota), přízemí Obecního úřadu, po dobu konání voleb.


Vodárenská společnost Lánov  

Pozor změna odečítače vodoměrů v Lánově

Od září 2018 dochází ke změně odečítače vodoměrů v Lánově. Nově bude odečítat vodoměry paní Šarounová /z Lánova, bývalá poštovní doručovatelka/.

Kontakt: tel. pouze SMS 775 683 169
e-mail: saroun.j(zavináč)centrum.cz


CEZ - ochranné pásmo  

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.

  ... dokument (451 kB, PDF)

Místa pro odkládání biologicky rozložitelného odpadu

Do kontejneru patří:

tráva, listí, zbytky rostlin, štěpka, kůra, odpad z domácností rostlinného původu Větve pouze v podobě štěpky.
Žádáme Vás: neodkládejte zde žádný jiný odpad - znehodnotíte tím celé množství, které je určeno k dalšímu zpracování.

1. Kontejner u bývalé školní jídelny Prostřední Lánov
2. Betónová jímka  v bývalém parku na konci Horního Lánova naproti čp. 141 za jímku možno odkládat i větve

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Přechodná úprava provozu na silnici I/14 v obci Mladé Buky v místě mostu ev. č. 14-067; dále v navazujícím úseku v rámci označení úseku stavby; dále na silnici I/14 v rámci objízdné trasy pro vozidla do 3,5 t (v městysi Mladé Buky po silnici II/296 do Svobody nad Úpou, zde vlevo na křižovatce se silnicí II/297, dále po silnici II/297 přes Jánské Lázně a Černý Důl do místní části Čistá, kde zpět na silnici I/14).

  ... dokument (125 kB, PDF)
  ... mapy a popis objížděk (6,1 MB, PDF)

Dokompletace stokové sítě v obci Lánov

V roce 2017 Obec Lánov získala dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na akci s názvem „Dokompletace stokové sítě v obci Lánov“ (smlouva č. DS2017/02315). Dotace je poskytnuta ve výši maximálně 240.000 Kč, celkové předpokládané uznatelné náklady na realizaci projektu činí 400.000 Kč. Ukončení projektu je předpokládáno v dubnu 2018.
Dotace je poskytována z dotačního programu Královéhradeckého kraje s názvem „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“ z oblasti životní prostředí a zemědělství.

Realizace tohoto projektu mimo jiné přispěje k rozvoji infrastruktury v obci a zlepšení podmínek životního prostředí a místních obyvatel.
>> Archiv nejdůležitějších zpráv za rok 2003, 2004, 2005, 2006, 2007<<