Aktuality:Jednání Zastupitelstva obce

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov dne 18. 12. 2018.

  ... dokument (297 kB, PDF)

Přednáška

REFORMACE A REKATOLIZACEVE SLEZSKU A KLADSKUV 16. - 18. STOLETÍ

Zasedací místnost OÚ Lánov úterý 4. prosince 2018 od 17:00
Infocentrum Lánov pořádá přednášku s promítáním spojenou s prezentací stejnojmenné publikace.
Přednášet bude autor knihy, pan František Jirásko.

  ... pozvánka (696 kB, PDF)

Zpívání a jarmark  

Infocentrum a Obecní úřad Lánov Vás zvou na 10. lánovský jarmark s prodejem výrobků místních výrobců Jarmark se koná v pátek 7. 12. 2018 od 17:30 hodin v prostranství u stodoly a č. p. 51 v Prostředním Lánově a bude otevřen po celou dobu Zpívání.

24. zpívání u vánočního stromu se skupinou NaVáHuTě v pátek 7. 12. 2018 od 18:00 hodin v prostranství u stodoly a č. p. 51 v Prostředním Lánově.

  ... zpívání (384 kB, PDF)
  ... jarmark (372 kB, PDF)

Usnesení zastupitelstva  

Zastupitelstvo obce Lánov U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov, konaného dne 1.11. 2018.

  ... celý článek (906 kB, PDF)

40 let založení klubu důchodců

40. let založení klubu důchodců Lánov 15. prosince 1978 - 15. prosince 2018. Zveme Vás na výstavu fotografií a kronik klubu. Výstava se koná v zasedací místnosti OÚ Lánov.

Dne: 28. a 29. listopadu, od 10 do 15:30 hod.


Zastupitelstvo obce Lánov

Informuje o konání ustavujícího Zastupitelstva obce Lánov, svolaného starostou obce Ing. Josefem Kalenským.

  ... pozvánka (217 kB, PDF)

Oslavy 100 let  

Obec Lánov, ZŠ a MŠ Lánov a SDH Horní Lánov Vás zvou na Oslavy 100 let vzniku samonstatného Českoslovenka.

Vážení spoluobčané, rodáci, Lánováci, srdečně Vás zveme na setkání a oslavy spojené se 100. výročím vzniku samostatného Československa, a to dne 25. října 2018 v areálu základní školy, dne 27. října 2018 v Prostředním Lánově.

Program na plakátech a v příloze ...

  ... pozvánka (2 MB, PDF)

Objemný odpad  

Obec Lánov prostřednictvím společnosti Marius-Pedersen a.s. Vrchlabí organizují pro občany obce Lánov
V pátek 2. 11. 2018 svoz objemného komunálního odpadu. Kontejnery budou přistaveny v pátek do 14.00 hodin. Odvezeny budou po naplnění (pondělí)

1. u samoobsluhy Prostřední Lánov
2. Horní Lánov u hospody

Objemný komunální odpad musí být odkládán občanem v době přistavení kontejneru. Mimo kontejner není možné odpad odkládat.

  ... celý článek (253 kB, PDF)

Nebezpečný odpad  

Obec Lánov prostřednictvím společnosti Marius Pedersen organizuje pro občany obce Lánov v sobotu 27. 10. 2018 svoz nebezpečného odpadu v době od 8.00-10.00 hod. na místech:

Prostřední Lánov – před samoobsluhou
Horní Lánov – u hospody 

Nebezpečný odpad musí být ze zákona předáván občanem osobně v době určené pro svoz, to je 27. 10. 2018 od 8.00-10.00 hod a na určeném místě – Prostření Lánov před samoobsluhou
a Horní Lánov u hospody.

  ... celý článek (188 kB, PDF)

KTV a HD programy  

Dne 1. 10. 2018 ukončila Česká televize šíření svých programů v HD rozlišení v regionální síti 11. Stejný programový obsah je i nadále šířen v kabelovém rozvodu v SD rozlišení na kanále 34.


Usnesení zastupitelstva  

Zastupitelstvo obce Lánov U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov, konaného dne 10.9. 2018.

  ... celý článek (210 kB, PDF)

Výstava  

„Ohlédnutí za vedením Lánova (historie – současnost)“

5. a 6. 10. 2018 (pátek, sobota), přízemí Obecního úřadu, po dobu konání voleb.


Vodárenská společnost Lánov  

Pozor změna odečítače vodoměrů v Lánově

Od září 2018 dochází ke změně odečítače vodoměrů v Lánově. Nově bude odečítat vodoměry paní Šarounová /z Lánova, bývalá poštovní doručovatelka/.

Kontakt: tel. pouze SMS 775 683 169
e-mail: saroun.j(zavináč)centrum.cz


CEZ - ochranné pásmo  

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.

  ... dokument (451 kB, PDF)

Mimořádné klimatické podmínky - UKONČENÍ  

Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje o ukončení období mimořádných klimatických podmínek.

  ... dokument (103 kB, PDF)

Varování  

VAROVÁNÍ - u velkých bytovek u fotbalového hřiště v Prostředním Lánově někdo poházel otrávenou návnadu - maso. Již dva psi se tam tuto sobotu otrávili a jedna kočka se ztratila před 3 dny.

Příznaky: pěna u huby, zvracení pěny, žlutý průjem, nadmuté břicho
V případě požití podezřelé věci Vaším zvířetem neváhejte a neprodleně vyhledejte veterináře!!!

Karolina Boková
Infocentrum Lánov


Kotlíkové dotace  

Další Kotlíková dotace se blíží - Svazek obcí Horní Labe nabízí bezplatnou pomoc.

Svazek obcí Horní Labe poskytuje v rámci Kotlíkové dotace bezplatné poradenské služby v oblasti podmínek, obsahových náležitostí, registrace v elektronickém systému i při vyplňování žádostí. Kontaktovat můžete Aleše Vaníčka na mailové adrese manazer@sohl.cz nebo telefonovat na číslo 724 790 372.

  ... informace (144 kB, PDF)

Usnesení zastupitelstva  

Zastupitelstvo obce Lánov U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov, konaného dne 13.6. 2018.

  ... celý článek (227 kB, PDF)

Zastupitelstvo obce Lánov

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov dne 13. 6. 2018.

  ... pozvánka (219 kB, PDF)

KTV - nefunkční TV programy

V pondělí 4. června v odpoledních hodinách byla odstraněna závada na vysílání KTV instalací technického zařízení napravující rušení od vysílače mobilního signálu. Závada byla způsobena využitím hned vedlejšího kanálu s vysokým vyzářeným výkonem. Po týdnu provozu se již závada neprojevila.

TV nabídky byly v pondělí opět zprovozněny. Důvodem nefunkčnosti bylo nově spuštěné vysílání mobilního operátora na bytovce u hřiště.


14. ročník - Výstup lánovských na Sněžku

Infocentrum a obec Lánov Vás zvou na 14. ročník turistické akce Výstup lánovských na Sněku, který se uskuteční 30. června 2018.

Prezence a start: infocentrum v Lánově (u kruháče) 6:30 - 9:00 hod. Podrobnosti v pozvánce ...

  ... pozvánka (511 kB, PDF)

Změny KTV od 1.4.2018

Pořad Déčko si můžete naladit na kanále č. 12.

1.4.2018 ukončení distribuce ČT:D/ČT art v celoplošném DVB-T multiplexu 3. Do vysílání KTV Lánov bude zařazeno z alternativního zdroje – lze naladit na kanále 12.

1.4.2018 resp. 2.4.2018 od 13:00 hod. zavedení nového TV programu Prima KRIMI. Chytré televize již nabízejí tento program v seznamu – prozatím s uvítacím logem.

Z aktuálních informací: ČT zachová, oproti původním informacím, vysílání všech svých programů ve formátu DVB-T až do listopadu 2019. Tohoto mohla dosáhnout úpravou kvality kanálů a omezením elektronických služeb. Doporučujeme sledovat tyto programy ve vyšší kvalitě HD rozlišení dostupné pro všechny nabídky.

Místa pro odkládání biologicky rozložitelného odpadu

Do kontejneru patří:

tráva, listí, zbytky rostlin, štěpka, kůra, odpad z domácností rostlinného původu Větve pouze v podobě štěpky.
Žádáme Vás: neodkládejte zde žádný jiný odpad - znehodnotíte tím celé množství, které je určeno k dalšímu zpracování.

1. Kontejner u bývalé školní jídelny Prostřední Lánov
2. Betónová jímka  v bývalém parku na konci Horního Lánova naproti čp. 141 za jímku možno odkládat i větve

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Přechodná úprava provozu na silnici I/14 v obci Mladé Buky v místě mostu ev. č. 14-067; dále v navazujícím úseku v rámci označení úseku stavby; dále na silnici I/14 v rámci objízdné trasy pro vozidla do 3,5 t (v městysi Mladé Buky po silnici II/296 do Svobody nad Úpou, zde vlevo na křižovatce se silnicí II/297, dále po silnici II/297 přes Jánské Lázně a Černý Důl do místní části Čistá, kde zpět na silnici I/14).

  ... dokument (125 kB, PDF)
  ... mapy a popis objížděk (6,1 MB, PDF)

Dokompletace stokové sítě v obci Lánov

V roce 2017 Obec Lánov získala dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na akci s názvem „Dokompletace stokové sítě v obci Lánov“ (smlouva č. DS2017/02315). Dotace je poskytnuta ve výši maximálně 240.000 Kč, celkové předpokládané uznatelné náklady na realizaci projektu činí 400.000 Kč. Ukončení projektu je předpokládáno v dubnu 2018.
Dotace je poskytována z dotačního programu Královéhradeckého kraje s názvem „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“ z oblasti životní prostředí a zemědělství.

Realizace tohoto projektu mimo jiné přispěje k rozvoji infrastruktury v obci a zlepšení podmínek životního prostředí a místních obyvatel.


Inzerát - roznos letáků

Vážení spoluobčané,
Možná jste někteří zaznamenali, že Vám stále nechodí do schránek předplacený tisk. V této souvislosti se na nás obrátila společnost Mediaservis, která má distribuci tisku v České republice na starosti, se žádostí o pomoc při náboru nových doručovatelů z našeho regionu.
Novým pracovníkům společnost Mediaservis nabízí pro leden až únor až 7 tisíc korun měsíčně dle velikosti a náročnosti doručované oblasti. V případě zájmu jsou letáky s bližšími informacemi k dispozici zde, na obecním úřadě nebo můžete volat telefonní číslo 720 987 697 nebo na webové stránce www.nosimnoviny.cz.
Opakuji, bližší informace získáte buď zde na úřadě nebo na telefonním čísle 720 987 697 nebo na webové stránce www.nosimnoviny.cz.

Děkuji za pozornost

Eva Malátová, vedoucí provozu
PNS Grosso s. r. o.
>> Archiv nejdůležitějších zpráv za rok 2003, 2004, 2005, 2006, 2007<<